Stressconsultant

Het beroep stressconsultant:
Een stressconsultant is een consultant deskundig op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid of burn-out.

Individuele begeleiding:
Een stressconsultant is geen (para)medicus, maar heeft wel gedegen vakkennis van stressfysiologie en stresspathologie.

Op een duidelijk en heldere manier in kaart te brengen van lichamelijke, emotionele en mentale stressgerelateerde klachten, is mijn roeping. In samenwerking met jou gaan we een professioneel traject opstellen, waarin de klachten cq. problemen zo spoedig mogelijk beter hanteerbaar worden gemaakt.

Je wordt daarbij geïnformeerd en geïnstrueerd over de manier waarop je jouw klachten hebt opgebouwd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Mocht je onverwijld toch weer stressgerelateerde klachten opbouwen dan zal je deze sneller kunnen herkennen en weten hoe deze klachten op te lossen.

Collectieve  begeleiding:
Ik ben opgeleid als stressconsultant tot het geven van voorlichting, training en individuele begeleiding (coaching) maar ook voor bedrijven. Op deze terreinen kan ik worden ingezet om het ziekteverzuim naar beneden te brengen en stressgevoelige “punten” om te buigen tot stabiele arbeidspeilers.

InnerSide is aangesloten bij de beroepsvereniging van stressconsultants: B.S.C.